Thursday, 8 October 2015

Majlis Restu Ilmu Calon PT3 2015

8 Oktober 2015

Tujuan utama majlis ini dijalankan adalah untuk mendidik pelajar SMK Lubok China bahawa restu guru-guru yang telah mendidik mereka adalah penting agar ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah.Jawatankuasa Majlis Restu Ilmu Calon PT3 2015 dengan setulus ikhlas hati ingin merakamkan ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Hj Hussin Bin Sirun, Pengetua SMK Lubok China, guru-guru serta semua pihak yang telah memberikan kerjasama, sumbangan idea, tenaga, serta sokongan moral bagi menjayakan majlis ini.

No comments:

Post a Comment