Thursday, 29 October 2015

Taklimat Penskoran PT3 Kemahiran Hidup Bersepadu (Teknikal)

28 Oktober 2015 - Bilik Gerakan

Mesyuarat bermula 2.00 petang
Mesyuarat penandaan Kemahiran Hidup Pilihan Teknikal jam 2.00 petang. 
الحَمْد لله
 بارك الله

No comments:

Post a Comment